reklama
reklama

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice

Čes. armády 465, Luhačovice
Okres: Zlín

ZŠ při dětské léčebně Luhačovice zajišťuje kontinuitu školní práce dětských pacientů v době jejich léčebného pobytu v Lázních Luhačovice, a.s.

Telefon: +420 577 131 611
E-mail: zslecluh@zlinedu.cz

Školní výuku zajišťuje státní základní škola, působící při dětské léčebně, která umožňuje uplatňování individuálního programu výuky u každého žáka. Školní výuka probíhá také v nových jazykových učebnách a odborných pracovnách výpočetní techniky. Počet vyučovacích hodin se řídí učebním plánem pro základní školy při zdravotnickém zařízení, děti jsou vyučovány 2 – 4 hodiny denně podle věku a zařazení do třídy.

K základní škole při dětské léčebně patří i školní klub. Provoz školního klubu zajišťuje vychovatelka. Školní klub  navštěvují podle možností a počtu dětí žáci 1.-5. ročníku. Zájmové vzdělávání obsahuje přípravu na vyučování, hry, internet, vycházky, kulturní programy (divadlo, výstavy, koncerty) aj.

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice
Čes. armády 465
76326 Luhačovice

Telefon: +420 577 131 611
Telefon: +420 731 518 225

E-mail: zslecluh@zlinedu.cz
www.zslecluh.cz/


Datum poslední aktualizace záznamu: 2.9.2020

Hledat v adresáři

reklama