reklama
reklama

Městská policie Luhačovice

Nábřeží 971, Luhačovice
Okres: Zlín

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Telefon: +420 577 133 441
E-mail: mp@mesto.luhacovice.cz

"Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností, podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona, každému, kdo o ni požádá."

Městskou policii řídí ze zákona o obecní policii starosta města.

Městská policie Luhačovice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města č. 3/1992 ze dne 1. 5. 1992. Městská policie Luhačovice začínala se 4 strážníky a v současné době na pořádek ve městě dohlíží 7 strážníků.

Městská policie Luhačovice je orgánem obce a jejím úkolem je především zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiných zákonů,

zejména:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • podílí se na dodržování předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
 • oznamuje příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt
 • oznamuje Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajišťuje místo trestného činu
 • spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků

 

dále plní tyto úkoly:
 • provádí odchyt toulavých zvířat
 • provádí dohled na přechodech pro chodce v čase, kdy jdou děti do školy i ze školy
 • zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných kulturních a sportovních akcích 
 • zajišťuje plně provoz a údržbu parkovacích automatů na parkovacích plochách města 

Městskou policii Luhačovice řídí starosta města prostřednictvím určeného strážníka – velitele, který je pověřen k této činnosti radou města.

Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.


Pondělí14.00 - 16.00
Úterý--
Středa14.00 - 16.00
Čtvrtek--
Pátek14.00 - 16.00
Sobota--
Neděle--
Městská policie Luhačovice
Nábřeží 971
76326 Luhačovice

Telefon: +420 577 133 441

E-mail: mp@mesto.luhacovice.cz
http://www.mesto.luhacovice.cz/24923-mestska-policie

Velitel:
Vlastimil Červenka
e-mail: cervenka@mesto.luhacovice.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 17.5.2018

Hledat v adresáři

reklama