reklama
reklama

Charita Svaté rodiny Luhačovice

Hradisko 100, Luhačovice
Okres: Zlín

Charita Svaté rodiny Luhačovice

Telefon: +420 577 132 355
E-mail: info@luhacovice.charita.cz

Charita Svaté rodiny Luhačovice

Hradisko 100, 763 26 Luhačovice

IČO: 73633071, Telefon: 577 132 355, E-mail: info@luhacovice.charita.cz

Ředitel: Mgr. Lenka Semelová, DiS., Mobil: 731 402 043

http://www.luhacovice.charita.cz

 

 

Každý sponzorský dar pomáhá zlepšit podmínky naší práce, a tedy i kvalitu péče o naše klienty.

Jsme proto vděčni i za ty nejmenší příspěvky.

Příspěvkový účet: ČSOB Zlín, 191151601/0300

Dary poskytované Charitě Luhačovice lze odečíst od základu daně z příjmů, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob.

 

IČ 736 33 071

DIČ CZ 73633071

 

 

Územní působnost Charity: Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov, Sehradice.

 

  • Filozofie organizace

Charita (latinsky caritas, znamená milosrdná láska). Pomáhat všem, kdo potřebují pomoct. Z poslání organizace vyplývá především charitativní a sociální pomoc seniorům, lidem sociálně slabým, znevýhodněným, osobám se zdravotním postižením, pomoc osobám bez přístřeší, nezaměstnaným a lidem v nouzi především v regionu Luhačovicka.

 

  • Služby

Charitní ošetřovatelská a

Vedoucí projektu:

Bc. Františka Vratislavská, DiS.

vrchní sestra

E-mail:

chops@luhacovice.charita.cz

Mobil:

+ 420 603 764 921

Rozsah služeb:

Každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin, dále dle individuálních potřeb klienta.

Řídíme se především aktuálním stavem klienta a rozhodnutím ošetřujícího lékaře.

 

Je to zařízení registrované jako nestátní zdravotnické zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb. od 1. 9. 2004.

 

Poslání CHOS

 

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře. Pokud je uživatel hospitalizován, navazuje a doplňuje péči ústavní. Jejím posláním je snaha o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň zmírnění následků při jeho ztrátě. Je poskytovaná  v pracovních dnech. Rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Zajišťuje jí tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Vedoucí projektu:

Bc. Františka Vratislavská, DiS.

vedoucí pečovatelek

E-mail:

chops@luhacovice.charita.cz

Mobil:

+ 420 603 764 921

Rozsah služeb:

Každý všední den od 7:00 do 15:30 hodin, dále dle individuálních potřeb klienta.

Rozvoz obědů zajišťujeme nepřetržitě po celý rok, včetně sobot, nedělí a svátků.

 

Poslání CHPS

 

Charitní pečovatelská služba v Luhačovicích zajišťuje pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým od 19 let v Luhačovicích a okolních obcích tak, aby měli možnost co nejdéle setrvat v domácím prostředí za podpory rodiny. Pečovatelská služba poskytuje služby na základě individuálních potřeb uživatele. Vede je k posílení soběstačnosti, k zajištění důstojného a aktivně prožitého života. Pokud má uživatel zájem, zajišťujeme také duchovní podporu. Posláním PS je poskytovat kvalitní terénní služby lidem, kteří mají z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost nebo jsou zcela imobilní s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

 

Denní stacionář (DS)

Vedoucí projektu:

Bc. Ladislava Gondová

vedoucí denního stacionáře

E-mail:

stacionar@luhacovice.charita.cz

Mobil:

+ 420 731 646 717

Rozsah služeb:

V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.

 

Poslání DS

 

Posláním DS je poskytování kvalitní ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabízí aktivní a zajímavé naplnění času, posilují začleňování uživatelů do běžné společnosti. Nabídku služeb využívají uživatelé dle svých individuálních potřeb a přání. Nabízíme také duchovní podporu.

 

Dobrovolnická činnost (akreditovaná dobrovolnická služba)

Vedoucí projektu:

Mgr. Karel Adámek,

koordinátor dobrovolníků a pastorační asistent

E-mail:

dobrovolnici@luhacovice.charita.cz

Mobil:

+ 420 737 012 235

 

Dobrovolníkem Charity Luhačovice se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou službu (tzv. poskytne svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti) ve prospěch jiných lidí.

 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a ostatní činnosti

V rámci provozování půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek nabízíme zapůjčení těchto pomůcek: berle, hole, chodítka pevná i pojízdná, chodítka podpažní, závěsné sedačky do vany, sedačky do sprchy, WC křesla pevné nebo pojízdné, nástavce na WC, mechanické invalidní vozíky, polohovací lůžka (elektrické, mechanické), antidekubitní matrace, stolky k lůžku apod.

Na základě přímé potřebnosti a zájmu našich uživatelů jsou průběžně dokupovány další potřebné zdravotní a kompenzační pomůcky.

 

  • Atmosféra organizace

Církevní nezisková organizace zřízená Arcidiecézní Charitou Olomouc (ACHO). Charita Luhačovice je mladá a malá organizace, která vznikla v roce 2004 a má do dvaceti zaměstnanců. Jedná se především o ženský kolektiv. Organizace má rodinný charakter.

 

  • Image

Charita patří k největším nestátním poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb. V České republice má více než stoletou historií. Základní činnosti Charity ČR je pomoc potřebným na území ČR.

 

  • Prostředí

Charita se nachází při odbočce na město Bojkovice a obec Kladnou-Žilín v městské zástavbě. Budova Charity je v dosahu autobusové i vlakové dopravy. Charita sídlí v budově bývalé fary. Bezbariérový přístup do budovy je umožněn přes prostory Denního stacionáře. Celá budova je k dispozici pouze Charitě s pěkným a novým zázemím.

 

  • Obor zájmů

Sociální služby a dobrovolnická činnosti. Zejména to jsou tyto činnosti:

-          charitativní (dobročinné)

-          humanitární činnost

-          zdravotnická činnost

-          sociální činnost

-          vzdělávací, preventivní, výchovná činnost

-          služby duchovní povahy

-          vytváření fondů na pomoc lidem v nouzi

-          dobrovolnické aktivity

Pondělí07:00 - 15.30
Úterý07:00 - 15.30
Středa07:00 - 15.30
Čtvrtek07:00 - 15.30
Pátek07:00 - 15.30
Sobota--
Neděle--
Charita Svaté rodiny Luhačovice
Hradisko 100
76326 Luhačovice

Telefon: +420 577 132 355
Telefon: +420 603 764 921

E-mail: info@luhacovice.charita.cz
www.luhacovice.caritas.cz

Datum poslední aktualizace záznamu: 10.1.2018

Hledat v adresáři

reklama